ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Melrose Marmara sro

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

(a továbbiakban: "Általános Szerződési Feltételek") Jelen Általános Értékesítési Feltételek értelmében a Melrose Marmara sro, amelynek székhelye a Námestie sv. Egídia 15/35 058 01 Poprad, IČO: 53694520, bejegyezve az Eperjesi Kerületi Bíróság Cégjegyzékébe, szakasz: Sro, iratszám. 42628 / P (a továbbiakban: "üzemeltető"), valamint egy áruvisszaküldési és reklamációs fiók BarberShop Melrose sro, Námestie sv. Egídia 15/35 058 01 Poprád.

KAPCSOLATOK

E-mail: info@barbermarmara.eu

Ügyfélvonal: +421 910 303 300 (H-P: 9:00-18:00)

MEGRENDELÉSEK

Az árukat a marmarabarber.sk weboldalunkon található katalógus böngészésével lehet kiválasztani, mint a +421 910 303 300-as vonalon (H-P: 9:00-18:00) az üzemeltető segítségével.

Online rendelés esetén kérjük, adja meg az alábbi adatokat:

Ha fogyasztóként vásárol, azaz olyan természetes személyként, aki a távollevők között kötött szerződés megkötésekor nem jár el vállalkozása, munkaviszonya vagy foglalkozása körében, adja meg nevét és címét. Egyszerre adja meg telefonszámát és e-mail címét.

Ha vállalkozásával kapcsolatban vásárol, adja meg cégnevét, azonosító számát, adószámát és telephelyét vagy székhelyét is

A megrendelés elküldését követően rendelése feldolgozásra kerül, és e-mail címére azonnal visszaigazolást küldünk a megrendelés beérkezéséről. A megrendelés eladónak történő elküldésével a vevő megerősíti, hogy az eladó határidőben és megfelelően teljesítette a Ptk. szerinti tájékoztatási kötelezettségét. 3. § bek. törvény 1. -a. 102/2014. sz. törvény a fogyasztóvédelemről a távollevők között kötött szerződés, illetve az eladó telephelyén kívül kötött szerződés alapján történő termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során, valamint egyes törvények módosításáról (a továbbiakban: tv. Fogyasztóvédelem az áruk értékesítése során").

E-mailben egyeztetjük Önnel a megrendelés részleteit és az áru vevő részére történő szállításának várható időpontját. Szükség esetén a megrendelésével kapcsolatos minden további információt az Ön által megadott e-mail címre küldünk.

ÁRUKELLÁTÁS

Az eladó köteles a megrendelést legkésőbb 30 napon belül teljesíteni és az árut a vevőnek átadni. A raktáron lévő árut általában 2 munkanapon belül kiszállítjuk. Azonban minden terméknél van egy becsült szállítási határidő, amit igyekszünk betartani. Az árut munkanapokon 9:00-18:00 óra között kézbesítjük, az áru pontos feladási és kiszállítási napjáról e-mailben értesítjük.

Ha az árut szerződéses fuvarozó szállítja, a vevő feljogosítja az eladót, hogy eladja a fuvarozónak az áru problémamentes kézbesítéséhez szükséges minimális személyes adatokat (név, cím, telefon).

Az áru átvételekor átvételi elismervényt küldünk az áruról. Az áru átvételének igazolása egyben az árura vonatkozó írásbeli megrendelés is. A vevő a vételár és az áfa számszerűsítését tartalmazó adóbizonylatot legkésőbb az áru kézbesítésétől számított 14 napon belül e-mailben kapja meg. Az árut abban a pillanatban kell a vevő által átvettnek tekinteni, amikor a vevő vagy az általa megjelölt harmadik személy a megrendelt áru minden részét átveszi, vagy ha:

a) a vevő által egy megrendelésben megrendelt árut külön szállítják, az utoljára leszállított áru átvételének pillanatában,

b) több részből vagy darabból álló árut szállít az utolsó alkatrész vagy az utolsó darab átvételének pillanatában,

c) az árut meghatározott időtartamon belül ismételten leszállítja, az első leszállított áru átvételekor.

ELÁLLÁS A SZERZŐDÉSTŐL (ÁRUK VISSZATÉRÉSE)

Az eladó jogosult a szerződéstől elállni készletértékesítés, áru hiánya miatt, vagy ha a szerződésben vállalt áru gyártója, importőre vagy szállítója a gyártást beszüntette, vagy olyan lényeges változtatást eszközölt, amely megakadályozta az eladó a szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítését. a szerződés vagy a vis maior fennállása esetén, vagy ha ennek érdekében minden ésszerű erőfeszítés ellenére sem tudja az árut a jelen általános szerződési feltételekben meghatározott határidőn belül vagy a webáruházban feltüntetett áron a vásárló részére kiszállítani. Az eladó köteles erről a vevőt haladéktalanul tájékoztatni, és a szerződésben vállalt áruért már befizetett foglalót a szerződéstől való elállás közlésétől számított 14 napon belül a vevő által megadott számlára utalással visszautalni.

Az eladó fenntartja magának a jogot a megrendelés vagy annak egy részének törlésére az alábbi egyéb esetekben:

- utánvétes megrendelés esetén a rendelést nem lehetett kötelező erejűen visszaigazolni (hibásan megadott telefonszám, nem elérhető, e-mailekre nem válaszol stb.)

- abban az esetben, ha a vevő-vállalkozó az árut a múltban nem vette át, vagy más módon megszegte az üzleti feltételeket

A vevő jogosult a szerződéstől indoklás nélkül elállni az áru átvételétől számított 14 napon belül. A vásárlónak joga van ezen időszakon belül kicsomagolni és kipróbálni az árut a klasszikus „kő” üzletben szokásos vásárláshoz hasonlóan. A tesztelés azonban nem azt jelenti, hogy elkezdjük használni az árut, majd visszaküldjük az eladónak. A vevő az eladóval kötött szerződéstől való elállási jogát papír alapú formában úgy gyakorolhatja, hogy nem merül fel kétség a szerződéstől való elállás tekintetében.

Ha a vevő eláll a szerződéstől, a vevő elállt szerződéshez kapcsolódó minden olyan kiegészítő szerződés is eleve megszűnik. A szerződéstől való elállást előzetesen be kell jelenteni az eladónak egy űrlapon keresztül, amelyet online kell kitölteni az eladó honlapján, vagy telefonon a +421 910 303 300 telefonszámon. A szerződéstől való elállással a vevő köteles az árut hiánytalanul átadni. , beleértve a teljes dokumentációt, sértetlen, eredeti, sértetlen csomagolásban és fel nem használt, az elállási nyilatkozat eladó általi visszaigazolásának kézhezvételétől számított 14 napon belül az eladó által megadott címre.

Javasoljuk az áru biztosítását. Az eladó nem fogad el utánvétes fizetést. Az eladó a szerződéstől való érvényes elállást követően visszatéríti a vevőnek minden olyan fizetést, amelyet a vevő az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban bizonyíthatóan teljesített, így különösen a vételárat, beleértve az áru szállítási költségét is. Az eladó azonban nem köteles megtéríteni a vevő többletköltségét, ha a vevő az eladó által kínált legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott. A járulékos költségek a vevő által választott szállítási költségek és az eladó által kínált legolcsóbb szabványos szállítási mód költségei közötti különbözet.

A kifizetéseket 14 naptári napon belül visszatérítjük a vevőnek attól a naptól számított 14 naptári napon belül, amikor az eladó megkapta a vevő adásvételi szerződéstől való elállási nyilatkozatát. A fizetés ugyanúgy történik, ahogyan a vevő az eladónak fizetett, kivéve, ha a vevő a szerződéstől való írásbeli elállási nyilatkozatában más fizetési módot jelölt meg, további díjak felszámítása nélkül.

Ha az árut üzleti tevékenységével összefüggésben vásárolja meg (ami a vásárlási bizonylaton az azonosító szám feltüntetésével dől el), elállási jog nem áll fenn, mivel a Kereskedelmi törvény ezt nem teszi lehetővé. Abban az esetben, ha a vevő eláll a szerződéstől, és az eladónak átadja a használt és sérült vagy hiányos árut, vagy az áru kezelése az áru tulajdonságainak és működőképességének megállapításához szükséges kezelésen túlmenően az áru értéke csökken. árut, az eladó a vevőt az áru kijavítása és az áru eredeti állapotának helyreállítása értékének megfelelő összegű kártérítésre jogosult, ill. az eladónak jogában áll követelni a vevőtől az áru értékcsökkenésének megtérítését, és erről a vevőt értesíteni kell.

VISSZATÉRÍTÉS

Abban az esetben, ha a vevő eláll a szerződéstől, és az eladónak átadja a használt, sérült vagy hiányos árut, a vevő kötelezettséget vállal arra, hogy megtéríti az eladónak azt az értéket, amellyel az áru értéke ténylegesen csökkent, valamint az eladó által felmerült költségeket. eladó az áru kijavításában és az áru jótállás utáni szervizelési árjegyzéke szerint számított eredeti állapotának helyreállításában.

Az Általános Szerződési Feltételek jelen pontja értelmében a vevő legfeljebb az áru vételára és az áru vásárlástól való elálláskori értéke közötti különbözet erejéig köteles kártérítést fizetni az eladónak. szerződés.

Az eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződéstől való elállási nyilatkozatának az eladóhoz történő kézbesítésétől számított 14 naptári napon belül visszaküldi a vevőnek az adott áruért kifizetett árat. Az eladó nem köteles visszaadni a vevőnek az adott áruért kifizetett árat, mielőtt az árut a vevőtől átvette volna a tartozékokkal együtt, beleértve a dokumentációt stb. leszállítva, vagy amíg a vevő nem igazolja az áru szállítását a tartozékokkal együtt, beleértve a dokumentációt stb. vissza az eladóhoz.

A szerződéstől való elállás esetén a vevő viseli az árunak az eladóhoz vagy az eladó által az áru átvételére meghatalmazott személyhez való visszaküldésének közvetlen költségeit. A szerződéstől való elállás esetén a vásárlót terhelik az áru visszaküldésének közvetlen költsége, amely jellegéből adódóan postai úton nem küldhető vissza. Az áru visszaküldésével járó közvetlen költségek előre nem kalkulálhatók megfelelően. A rendelkezésre álló információk szerint ezeknek a költségeknek a becslése várható az áru méretétől, súlyától, az áru visszaküldésének távolságától és attól függően, hogy a vevő által kiválasztott szállító milyen áron nyújtja szolgáltatásait 2 összegben. , - EUR-tól 150-ig, - EUR.

Abban az esetben, ha a vevő a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti fenti kötelezettségeinek valamelyikét nem teljesíti, az elállás nem érvényes és nem hatályos, és az eladó nem köteles a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján minden bizonyíthatóan kifizetett összeget visszaküldeni a vevőnek, és jogosult. az áru vevőnek történő visszaküldésével kapcsolatos költségek megtérítésére.

A vevő nem állhat el a rá vonatkozó szerződéstől

a) a vevő különleges igényei szerint készült áru, egyedi gyártású vagy kifejezetten egy vevőnek szánt áru értékesítése,

b) olyan áruk értékesítése, amelyek gyors romlásnak vagy minőségromlásnak vannak kitéve,

c) olyan áru értékesítése, amely természeténél fogva a szállítást követően elválaszthatatlanul keveredhet más árukkal,

d) olyan védőcsomagolásba zárt áru értékesítése, amely egészségügyi vagy higiéniai okokból nem küldhető vissza, és amelynek védőcsomagolása a kiszállítást követően megtört. Az áru vételárát minden esetben a rendelési specifikációban e-mailben visszaigazoljuk. A vevő megerősíti, hogy tájékoztatást kapott arról, hogy a megrendelés az ár fizetési kötelezettségét tartalmazza.

ÁRAK

Az online áruházban az áruk és szolgáltatások összes ára, valamint az összes díj ÁFA-t tartalmaz. Valamennyi részvény a készletek kimerüléséig érvényes, kivéve, ha egy adott terméknél másként szerepel.

A garanciális feltételeket a reklamációs eljárás szabályozza.

Az Eladó nem vállal felelősséget a futárszolgálat miatti késedelmes áruszállításért, vagy a vevő hibás címének megadása miatt. A Vevő köteles az árut a fuvarozótól/futártól való átvételkor alaposan megvizsgálni, és az áru átvételét az áru átvételén aláírásával igazolni.

A futár miatti esetleges áruszállítási elmaradás vagy a futárszolgálat által az áruban bekövetkezett sérülés miatti reklamációt ilyen esetekben közvetlenül a futárszolgálat munkatársához kell benyújtani. A vevő a sérült árut a futártól nem veszi át, az áru sérülését a vevő az áru átvételén feltünteti.

Azokat a szállításból eredő mechanikai sérülésekre vonatkozó reklamációkat, amelyek átvételét a vevő hibamentesen igazolta a futárszolgálat felé, az eladó nem ismeri el jogosnak, és az ilyen reklamációból történő teljesítést a vevőnek nem nyújtja.

A Vevőnek jogában áll a megrendelést indoklás nélkül bármikor elállni az áru e-mailben vagy telefonon történő kiszállítása előtt. Ha az árut vis maior miatt nem szállítják ki, vagy a gyártás leállítása miatt, az eladó haladéktalanul tájékoztatja a vevőt a szállítás elmaradásának okáról. Az eladó köteles biztosítani a csereáru kiszállításának lehetőségét. A vevőnek jogában áll megtagadni a csereáru kiszállításának lehetőségét és elállni az említett áruk megrendelésétől. A vételár vagy annak egy részének megfizetése esetén az összeget a megrendelés törlését követően 14 naptári napon belül visszautaljuk a vásárlónak a megadott bankszámlára.

A BarberShop Melrose sr o a személyes adatokat az EU 2016/679 adatvédelmi rendeletének (GDPR) és a személyes adatok védelméről szóló törvénynek megfelelően dolgozza fel és tárolja. 18/2018. sz., amely érvényes 25.5. 2018. A személyes adatok és azok védelme

ALTERNATÍV VITÁS RENDEZÉS

Kedves fogyasztó! Ha úgy gondolja, hogy megsértettük jogait, vagy nem elégedett azzal, ahogyan panaszát kezeltük, küldje el helyreigazítási kérelmét a reklamacie@marmarabarber.sk.sk e-mail címünkre.

Amennyiben erre a megkeresésre nemlegesen válaszolunk, vagy a megadott e-mail címre történő elküldésétől számított 30 napon belül nem válaszolunk, vagy nem lesz elégedett megoldásunkkal, úgy a módosított 1. sz. törvény és a 102/2014. Az alternatív vitarendezésről szóló 391/2015. sz. joga van alternatív (peren kívüli) vitarendezésre.

A javaslatot a 391/2015.

A Szlovák Kereskedelmi Felügyeleti Hatósághoz elektronikus formában benyújtott beadványok címe az ars@soi.sk.

Az AVR-szervezet elutasíthatja a fogyasztó javaslatát, pl.

ha a vita számszerűsíthető értéke nem haladja meg a 20 eurót;

ha minden körülmények között egyértelmű, hogy az ADR csak aránytalan erőfeszítéssel érhető el stb.

A fogyasztó panasszal élhet az RSO Alternatív Vitarendezési platformján keresztül is, amely ezen a linken érhető el online. Az uniós fogyasztó itt nyújthat be panaszt egy uniós kereskedő ellen.

A vita alternatív megoldásával kapcsolatos költségeket a vitában részt vevő felek külön-külön, visszatérítési lehetőség nélkül viselik.

A vásárlással kapcsolatos elégedettségét e-mailes kérdőívekkel határozzuk meg az Ügyfélellenőrzött programon belül, amelyben e-shopunk is részt vesz. Ezeket minden alkalommal elküldjük Önnek, amikor tőlünk vásárol, kivéve, ha az Sztv. 62. §-a szerint. nem. 351/2011. Az elektronikus kommunikációról szóló módosításokkal kapcsolatban Ön nem tagadja meg az elektronikus levél marketing célú küldését. Személyes adatokat a Customer Verified program keretében kérdőívek küldése céljából dolgozunk fel jogos érdekünk alapján, amely abból áll, hogy megbizonyosodunk arról, hogy elégedett-e a nálunk vásárolt vásárlásával. A kérdőívek kiküldéséhez, visszajelzéseinek kiértékeléséhez és piaci pozíciónk elemzéséhez feldolgozó közvetítőt veszünk igénybe, amely a Heureka.sk portál üzemeltetője, ennek érdekében a vásárolt árukkal kapcsolatos információkat és az Ön e-mail-címét értékesítjük. cím. Személyes adatait nem adjuk át harmadik félnek saját célra az e-mailes kérdőívek küldésekor. Az Ügyfél által ellenőrzött e-mail kérdőívek küldését bármikor tiltakozhatja további kérdőívek elutasításával az e-mail kérdőívben található hivatkozás segítségével. Kifogása esetén a kérdőívet nem küldjük tovább.