PANASZI FELTÉTELEK BarberShop Melrose sro

PANASZI FELTÉTELEK Melrose Marmara sro

Ez a reklamációs eljárás 2021.01.01-től érvényes, és elérhető az eladó székhelyén vagy dokumentumként a Melrose Marmara sro-nál.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A panaszeljárás a vevő és a Námestie sv. székhelyű Melrose Marmara sro társaság közötti jelenlegi üzleti együttműködést ismerteti. Egídia 15/35 058 01 Poprad, IČO: 53694520 (a továbbiakban csak az eladó) és az áruk visszaküldésére és reklamációra szolgáló fióktelep Melrose Marmara sro Námestie sv. Egídia 15/35 058 01 Poprád,

A vásárló az áru megrendelése előtt köteles megismerni a reklamációs eljárást és az Általános Szerződési Feltételeket. Az áru átvételével az eladótól beleegyezik az alábbi reklamációs eljárásba. Abban az esetben, ha az árut nem személyesen veszik át, az áru átvétele az első fuvarozóhoz történő átadás pillanatát jelenti.

A jótállás igazolásaként (jótállási jegy) az Eladó minden megvásárolt áruról vásárlási bizonylatot (számla - a továbbiakban jótállási jegy) állít ki, amely tartalmazza a jótállás érvényesítéséhez szükséges összes adatot (áru megnevezése, jótállás időtartama, ár, mennyiség , termékkód ....) .

GARANCIA HATÁRA

A jótállási idő azon a napon kezdődik, amikor az árut a vásárló átveszi. A törvényes jótállási idő általában 24 hónap. Az eladó ezt a törvényes időtartamot meghosszabbíthatja. A jótállási idő hossza mindig a jótállási jegyen (a garancia rovatban) van feltüntetve.

A jótállási idő a törvényben meghatározott időtartamból (24 hónap) és bármely meghosszabbított időszakból áll. A törvényben meghatározott jótállási időn belül a reklamációra a Polgári Törvénykönyvről szóló 40/1964. § 619-627. Hosszabb időtartam esetén a reklamációra kizárólag a jelen szabályok az irányadók.

Ez alól kivételt képezhetnek az akciósan értékesített áruk (sérült, használt, hiányos stb. áru). Ha a vevő fogyasztó, és az áruk használtak, az eladó nem vállal felelősséget az áru vevő általi átvételekor tapasztalt használati vagy elhasználódási fokának megfelelő hibákért. Az áru hibáiért való felelősségre vonatkozó jogok elévülnek, ha azt az áru vevő általi átvételétől számított 24 hónapon belül nem gyakorolták. Az eladó a vevővel kötött megállapodás alapján ezt az időszakot legalább 12 hónapra lerövidítheti. Ezt az időtartamot az eladó az áru eladását igazoló bizonylaton feltünteti. Hiba vagy hiányosság miatt alacsonyabb áron értékesített árukra a garancia nem vonatkozik azokra a hibákra, amelyekre alacsonyabb áron állapodtak meg.

Egyes termékekre a gyártói garancia a nem fogyasztó vásárlókra korlátozódik. A végfelhasználó (fogyasztó) törvényes jogait ez semmilyen módon nem érinti, rájuk a garancia a törvény szerint vonatkozik.

GARANCIA FELTÉTELEI

A vevő köteles a küldemény állapotát a fuvarozóval együtt haladéktalanul a kézbesítéskor ellenőrizni (csomagok száma, céglogós szalag épsége, doboz sérülése) a mellékelt fuvarlevél szerint. A vevő jogosult a küldemény átvételét megtagadni, ami nincs összhangban az adásvételi szerződéssel azzal, hogy a küldemény pl. hiányos vagy sérült. Ha a Vevő ilyen sérült küldeményt vesz át a fuvarozótól, akkor a sérülést a fuvarozó átvételi jegyzőkönyvében szükséges ismertetni.

A hiányos vagy sérült küldeményt haladéktalanul jelenteni kell e-mailben a reklamacie@hk-green.sk címre, a sérülésről jegyzőkönyvet kell készíteni a fuvarozóval, és indokolatlan késedelem nélkül el kell küldeni e-mailben vagy postai úton az eladónak. A küldemény hiányosságaira vagy külső sérüléseire vonatkozó további reklamációk lehetőséget adnak az eladónak annak bizonyítására, hogy ez nem az adásvételi szerződés megszegése.

A jótállás nem terjed ki a szakszerűtlen kezelésből, nem megfelelő vagy nem megfelelő kezelésből, az áru anyagának természetes változásából, a felhasználó vagy harmadik személy által okozott sérülésből, vagy egyéb helytelen beavatkozásból eredő hibákra.

PANASZFELSZERELÉS MÓDJA

Ha a vásárló személyazonosító igazolvány nélküli fogyasztó:

Ha eltávolítható hibáról van szó, az árut megjavítjuk. Ha a javítás nem lehetséges, és a hiba jellege nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot, az eladó megállapodhat a vevővel az áru árának ésszerű árengedményében. Kedvezmény esetén ez a hiba utólag nem érvényesíthető. Ha a reklamáció a fenti lehetőségek bármelyikével nem kezelhető, jóváírást küldünk a vevőnek.

Olyan hiba esetén, amely nem javítható, és amely akadályozza a termék rendeltetésszerű, hibamentes termékként való használatát, az eladó felajánlja a vevőnek a hibás áru cseréjét azonos vagy hasonló teljesítményű árura, vagy jóváírást állít ki. .

Ha a vevő személyazonosító számmal rendelkező személy:

Ha eltávolítható hibáról van szó, az árut megjavítjuk. Ha a javítás nem lehetséges, és a hiba jellege nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot, az eladó megállapodhat a vevővel az áru árának ésszerű árengedményében. Kedvezmény esetén ez a hiba utólag nem érvényesíthető.

Olyan hiba esetén, amely nem javítható, és amely megakadályozza a dolog rendeltetésszerű, hibamentes, dologként történő használatát, az eladó jogosult a hibás árut azonos vagy hasonló teljesítményű árura kicserélni, vagy jóváírást kiállítani.

Az eladó az áruval kapcsolatos reklamációkat indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a vevő reklamációját követő naptól számított 30 napon belül kezeli. Ez az időszak nem kötelező érvényű a vevőre, aki a vásárlás során az azonosító számot alkalmazta, így az eladóval való kapcsolatát a Kereskedelmi törvénykönyv szabályozza.

Az indokolt reklamáció kezelését követően a jótállási idő a reklamáció időtartamával meghosszabbodik. Indokolatlan reklamáció esetén a jótállási idő nem hosszabbodik meg. Ha a követelést cserével rendezték, akkor a következő lehetséges követelésnek minősül az áru első igénye. (A reklamáció időtartamát az átvételt követő naptól a reklamáció elintézésének napjáig számítjuk. Azonban nem addig, amíg a vevő átveszi. A berendezésről a vásárlót a vásárláskor megadott e-mail-en értesítjük. .)

A reklamáció rendezése után az eladó telefonon vagy e-mailben értesíti a vásárlót a reklamáció megszüntetéséről. Ha az árut a fuvarszolgálat küldte, akkor azt a feldolgozás után automatikusan a vásárló címére küldjük. Ha technikai okok miatt a vevő nem kapja meg az e-mailt a törvényben meghatározott egy hónapos határidőn belül, a vevőnek lehetősége van automatikusan megjelenni a reklamációs osztályon, ahol az eredeti reklamáció benyújtását követően kiadott panasszal foglalkoznak. .

Ha a reklamált árut a panasz benyújtásától számított 60 napon belül nem veszik át, az eladó a Ptk. 656. §-a szerint jogosult a reklamáció eltávolításakor a raktározási összeg felszámítására. Ez az összeg 0,50 EUR / nap 5 kg-ig terjedő áruk esetén.

A Melrose Marmara sro cég számára

A Ptk. szerint készült. nem. 108/2000 Coll. , Kereskedelmi törvénykönyv. valamint a Zz. vonatkozó módosításai